roc standardROC (Remote Object Controller)

den enklaste avancerade kommunikationsenhet du kan arbeta med

Med hjälp av en ROC får du en larmsändare du inte växer ur, som är tillgänglig varifrån som helst, när du vill och kan göra nästan allt du vill att den ska göra. Säkerheten är unik med tredubbla larmöverföringsvägar (Ethernet/GPRS/Tele) och hård kryptering av all data.

En ROC kan fungera från den mindre installationen med enbart ett fåtal givare (slutande/brytande kontakter eller mätvärdesgivare) till ett större system med många in- och utgångar och funktionsmoduler.

 

många funktioner - en produkt

En ROC är som ett schweiziskt multiverktyg. Det är flera produkter i en, med många unika egenskaper;

  • Fjärrstyrning via en rad olika vägar - e-post/SMS/egen websida/m.m.
  • Helt säker mot intrång eller missbruk av enheterna
  • Enkelhet och överskådlighet av dina enheter genom kontoinloggning
  • Olika nivåer av funktionstester och möjlighet att få notifiering om enhetens normala kommunikationsväg slutar fungera
  • Kan ta in signaler utifrån via många kanaler, fjärrstyrning från användare, analoga/digitala givare, rs232-serieport, m.m.

 

 

ROC på 5 minuter..info 5 min

varnar vid farliga nivåer

Genom att det är analoga ingångar går det att ansluta olika typer av givare till enheten. Du kan själv ställa in olika nivåer (temperatur, flöden, halter, m.m) och låta enheten skicka ut ett förvarningslarm och skarpa larm. Du kan givetvis även använda slutande/brytande kontakter eller balanserade slingor för att ansluta andra typer av enheter.

systemet är expanderbart efter behov (moduler)

Grundkortet har 8 ingångar, men det går att bygga ut med både in/utgångskort och andra typer av enheter via en bus i systemet. Till exempel kan du ansluta GSM-modul för larmsändning via GSM/GPRS och en (eller fler) indikeringstablåer för att lokalt visa i systemet vad som händer och även kunna trycka på knappar för att något ska hända.

pratar med annan utrustning

På grundkortet finns en serieport (som du kommer åt via ett serieportskort). Via denna anslutning går det att samla in vilken information som helst som kommer via RS232 och hantera i systemet enligt användarens önskemål. Hur informationen behandlas och om det ska skapas ett protokoll mot extern utrustning går att anpassa enligt ett högnivåspråk som ligger i ROC:en. Det finns även tillgång till standardprotokoll för anslutning av vissa typer av utrustning utan någon anpassning av systemet för att snabbt komma igång. Om flera externa enheter kommunicerar på samma sätt går det att väldigt snabbt och smidigt föra över hanteringen av detta till flera olika ROC:ar.

styr automatiskt

Genom de utgångar som finns på grundkortet (3 st) eller via expansionskort, går det att automatiskt reagera på olika signalnivåer för att hantera olika situationer. T.ex. öppna en dammlucka vid för hög vattennivå, starta en fläkt vid en förhöjd temperatur, tillföra luft/vätska för utspädningar, eller vad som helst som kräver någon automatisk åtgärd från en utrustning.

..eller på kommando

Det går även att fjärrmässigt (eller lokalt) styra utgångarna (eller andra parametrar i ditt system, t.ex. förbikoppling, eller höjning/sänkning av en temperatur) på en rad olika sätt. Genom att ringa till den går det att styra via knapptryckningar på din telefon. Det går även att styra via SMS, mail, telefon (DTMF-styrd talmeny) eller via en egen websida (med tjänsten web-access).

rapporterar kontinuerligt om läget

Via tidsräknare och/eller schemafunktioner* kan du få enheten att rapportera kontinuerligt för att se att allt är som det ska, eller om du vill stämma av exempelvis vissa mätvärden vid en fast tidpunkt.

och kan även meddela sin hälsostatus för övervakning av enheter så att de fungerar

Via gränssnittet www.roc-access.com (https://www.myroc.se) går det att se hur enheterna "mår". För utökad övervakning av enheternas funktionalitet, där det även går att få ut ett larm om enheterna slutar fungera, går det att koppla till tjänsten 'sänd- och övervakningskonto'. På det sättet kan du säkra upp att din anläggning inte står olarmad när din larmsändare verkligen behövs.

kan göra exakt vad du vill..men du är snabbt igång..

Till en ROC ingår både konfigurering och programmeringsmöjligheter. Med hjälp av konfigueringen täcker du upp de allra flesta typer av installationer och är anpassat för att du ska kunna få maximal flexibilitet, med ett förenklat och lätthanterligt gränssnitt. Du kan dock även skapa script som ett alternativ eller komplement till konfigureringen där du får direkt access till sändarens "inre" och med möjligheter att skapa en helt egen produkt som gör exakt som du vill. Scriptspråket är mycket kraftfullt med många färdiga funktioner som hjälper till vid en eventuell programmering.

nåbara varifrån som helst i världen 24/7 för omprogrammering eller statusrapporter

Du kommer alltid åt din larmsändares programmering via en webläsare, oavsett var du befinner dig i världen. Det gör att du även på distans kan göra enkla omprogrammeringar som tidigare krävde långa serviceresor. Enheten synkronicerar sedan upp programmeringen på kommando. Det gör att det är enkelt att fjärrkonfigurera enheten när som helst. Till och med script kan skapas och läggas in på enheten på distans och nya funktioner kan läggas till utan att någon behöver åka ut till objektet, vilket ger en väldigt smidig administration av enheterna.

 


produktnivåer

Produkten finns i tre olika nivåer - för att passa just din installation

Basic (nivå 1)
Extended (nivå 2)
Max (nivå 3)
Konfigurering Gränssnittet är begränsat i funktionalitet för att passa en larmsändare på objekt där inkopplingar främst är slutande/brytande kontakter och larm ska skickas till en eller flera slutmottagare eller larmcentral Utökad konfigurering med möjlighet att skapa mer komplexa villkor för hur larm ska hanteras. Fler mottagare går att lägga till och fler uppringningslistor finns att tillgå. Fullständiga konfigurationsmöjligheter inklusive villkor och schemaläggning av larmlistor eller händelser
Utbyggbar i system Enbart med GSM-modul Går att bygga ut med GSM-modul, in- och utgångskort samt indikeringskort med standardfunktionalitet Inga begränsningar - kan byggas ut maximalt enligt specifikationer
Script Går inte att använda script Går att köra färdiga script från det inbyggda scriptbiblioteket. T.ex. för att använda IND-panel eller läsa in data från en seriell port för vidareförmedling Som nivå 2
Larmöverföring Standard: Tele/IP
Tillval: GSM/GPRS
Standard: Tele/IP
Tillval: GSM/GPRS
Standard: Tele/IP
Tillval: GSM/GPRS

roc basic (nivå 1)

ROC Basic är tänkt att kunna agera larmsändare på platser där snabb installation/konfigurering och enkla lösningar är i fokus. T.ex. för ett objekt med enbart några slutande/brytande kontakter som ska generera larm till en slutmottagare av någon form (larmcentral/SMS/MiniCall/e-post*/m.m.)
mer om ROC Basic

roc extended (nivå 2)

Mellannivån (ROC Extended) har en utökad konfigurering med mer möjligheter att kunna anpassa funktionaliteten efter behov. Den går även att bygga ut i ett större system med fler in- och utgångar. Om konfigurationen inte skulle "räcka till" går det även att köra färdiga script. Dessa går att specialbeställa färdiga för att passa till en specifik installation, eller för att använda något av de standardscript som ligger i användarbiblioteket för ROC:en
mer om ROC Extended

roc max (nivå 3)

En "full feature" ROC (ROC Max) har inga begränsningar. Där finns det full access till alla konfigurationsfält (inklusive schemalagda händelser baserade på tid/veckodag).
mer om ROC Max

Tillfällen då scriptspråket kan vara nödvändigt är t.ex. för inläsning av seriell information från en extern central (se applikationslösningar), eller för att skräddarsy funktionalitet för indikeringskortet som går att sätta in i systemet (27 indikeringslampor, 3 analoga ingångar, 1 reläutgång, 5 tryckknappar, sabotagekontakt och möjlighet att skicka ljud från systemet ut i en lokal högtalare).

 

 

Besöksadress: Domnarvsgatan 11 | 163 53 SPÅNGA
Tel: +46(0)8 382955 | Fax: +46(0)8 388445 | e-mail: info@slksys.com
Copyright © 2010 SLK Larmsystem AB