Produktnamn: Nimbus Alarm Server

Artikelnummer 05-1015

Vidareförmedla larmhändelser från AlarmViewer till ett 100-tal olika mottagartyper

Nimbus Alarm Server kan skicka vidare larmhändelser från AlarmViewer till ett stort antal olika mottagartyper, bland andra;

SMS
MiniCall
e-post
websida
fax
larmcentral (larmprotokoll)
 

Det finns ett 100-tal olika mottagartyper som går att skicka larmhändelser till. Beroende på vilken typ av hårdvara som är kopplad till Nimbus finns det olika möjligheter till utsändning. T.ex. kan en GSM-terminal anslutas för att skicka vidare SMS-meddelanden. Eller en larmsändare (ROC) för att skicka vidare en rad olika protokoll som tas emot av en larmcentrals larmmottagare (t.ex. ContactID/SIA/Robofon/P100/La100).

Hur, eller om, larm ska skickas, går att bestämma via olika villkor. T.ex. kan prioritet på larmet, typ av larm, vilket objekt som skickar larm, veckodag, tid på dygnet, osv., avgöra om/hur ett larm skickas vidare och till vem.

 

 

Produktvarianter och tillbehör (tryck för att öppna/stänga)
Tillbehör och produktvarianter
Produktbild Beskrivning  
gsm-terminal GSM-terminal
För vidaresänding av SMS från Nimbus direkt via GSM-nätet
 
roc ROC-larmsändare
Det finns stöd för vidaresäning av larm till en rad olika typer av mottagare där en larmsändare kan hantera uppringningarna via tele/GSM och/eller IP.

Den kan t.ex. vara användbar då ett protokoll ska skickas till larmcentral via telelinje, då det inte går att skapa stöd för detta i ett vanligt telemodem direkt i Nimbus.

Den kan dessutom programmeras att göra andra åtgärder lokalt eller fjärrmässigt i samband med vidaresändningen (t.ex. aktivering av en utgång, eller visning av händelser i larmtablå)
 

 

Tekniska data (tryck för att öppna/stänga)
Tekniska specifikationer
mottagare Över 100 st olika mottagartyper


Besöksadress: Domnarvsgatan 11 | 163 53 SPÅNGA
Tel: +46(0)8 382955 | Fax: +46(0)8 388445 | e-mail: info@slksys.com
Copyright © 2010 SLK Larmsystem AB