Produktnamn: RBS-06/P (Standard)

Artikelnummer 01-1010

Enklare kan det inte bli

 • RBS-06/P är en automatisk larmsändare, godkänd för inkoppling
  på det allmänna telenätet. Den ringer själv upp förprogrammerade telefonnummer och lämnar larmkoder i form av sifferkombinationer med upp till 8 tecken.
 • RBS-06/P har 8 ingångar för anslutning av larmgivare.
  Givarna kan ha både ha slutande och brytande funktion.
 • RBS-06/P kan ringa upp och överföra larmbesked till larmcentral,
  hemtelefon och mobiltelefon samt personsökare.
 • Samtliga parametrar såsom telefonummer, larmkoder, återställningskoder, impulseringssätt, slutande eller brytande ingångar, m.m. programmeras på plats med programmeraren PRO-06.
 • RBS-06/P ger en snabb och säker överföring av larm via det
  allmänna telenätet på fast eller uppringd förbindelse.

 

 

Produktvarianter och tillbehör (tryck för att öppna/stänga)
Tillbehör och produktvarianter
     

RBS-06/P RBN12V

Larmsändare i låda med inbyggt nätaggregat för extern 230V-matning (internt 12VDC, 7Ah)

 
rbs standard

RBS-06/P Standard

Larmsändare i standardkapsling (plåt)

 

PRO-06 Handprogrammerare

För programmering av RBS-06/P

 
rbn12v

RBN12V

Kapsling med inbyggt nätaggregat och batteribackup (12VDC, 7 Ah)

 
rbs-06p oem

RBS-06/P OEM

Enbart kretskort. För egen inbyggnad av larmsändaren

 
ts100t GSM-linjeinterface för komplettering av larmöverföring via GSM  

 

Tekniska data (tryck för att öppna/stänga)
Tekniska specifikationer
Funktioner Åtta individuella larmingångar, valbart slutande eller brytande funktion.
Lysdioder för indikering av telelinje och larmöverföring.
Åtta telefonnummer, 1 primärt och 7 sekundära eller 4 grupper med 1 primärt och 1 sekundärt telefonummer.
Valfritt kodsystem individuellt valbart för varje telefonnummer.
Automatisk sändning av återställningskod (individuell eller gemensam).
Klarar både tonval och avbrottsimpulsering.
Kan skicka provlarm med egen larmkod.
Ställbar motringningstid till hemtelefon och personsökare.
Kan kvitteras genom motringning.
Inbyggt överspänningsskydd.
Jackbar inkopplingsplint.
Slagtålig plåtkapsling.
Alla parametrar programmeras på plats med PRO-06.
Larmingångar RBS-06/P har åtta individuella larmingångar med valbart slutande eller brytande funktion.
Larm aktiveras genom slutning eller brytning till G (gemensam).
Ingång 1 kan även aktiveras med +12V från en centralapparats sirenutgång.
Larmingången måste vara aktiverad i minst 0.5 sekunder för att larmsändaren skall starta larmöverföring, tiden är programmerbar mellan 0.5 till 128 sekunder.
Telefonnummer RBS-06/P ringer automatiskt upp förprogrammerade telefonnummer enligt följande alternativ:
Åtta telefonnummer (1 primär- och 7 sekundärnummer) som gäller för samtliga ingångar.
Fyra grupper med två telefonnummer i varje (1 primär- och 1 sekundärnummer) att gälla för valfri larmingång.
Vid gruppindelning kan varje larmingång ringa två grupper. Detta gör det möjligt att överföra larm till två av varandra oberoende larmmottagare vid varje larmtillfälle.
RBS-06/P kan använda tonval (DTMF) vid uppringning.
Larmkoder RBS-06/P kan programmeras i valfritt kodsystem för vart och ett av de åtta telefonnumren.
De kodsystem som kan användas är ROBOFON-kod, FRANKLIN-kod samt L400-kod.
Dessutom kan larm överföras till hem- och mobiltelefon och Minicall Ton och Numeric.
RBS-06/P kan programmeras att sända återställningskod då samtliga larmingångar återgått till normallägeeller individuellt för varje larmingång.
Utgångar RBS-06/P har två manöverutgångar för fjärrstyrning. Dessa kan aktiveras från en RBM-600
larmmottagare eller en annan RBS-06/P larmsändare för att starta ett lokalt larm eller vid driftlarm t.ex. starta en vattenpump.
Programmering Samtliga parametrar såsom telefonnummer, impulseringssätt, larmkoder, återställningskoder, slutande ellerbrytande, A larmsingångar, gruppindelning samt ingångsfördröjning programmeras enkelt på plats med programmeraren PRO-06.
Programmeringen med PRO-06 är med hjälp av ledtexter i displayen mycket enkel och överskådlig.
Matningsspänning standard 12VDC +/- 3V, omkopplingsbar till 24VDC
Strömförbrukning vila 30mA, larmläge 100mA
Vikt (standardkapsling) 0.8 kg
Mått 145 x 100 x 30 [mm] - Kretskort
190 x 135 x 48 [mm] - Standardkapsling


Besöksadress: Domnarvsgatan 11 | 163 53 SPÅNGA
Tel: +46(0)8 382955 | Fax: +46(0)8 388445 | e-mail: info@slksys.com
Copyright © 2010 SLK Larmsystem AB