Produktnamn: ROC Basic (Nivå 1)

Artikelnummer 08-1010

Koppla in - koppla av. Med en ROC får du en larmsändare att lita på, där säkerhet och smidighet satts i fokus. Du är snabbt igång att övervaka objektet, med möjlighet att fjärrmässigt övervaka status, programmera om enheten och använda upp till tre oberoende överföringsvägar (IP/GSM/Tele).

Med ett lätthanterligt och överskådligt gränssnitt kan du fjärrmässigt hantera alla dina larmsändare. Vid grundövervakning av slutande/brytande kontakter är ROC Basic en larmsändare som ger dig;

  • Många olika typer av slutmottagare (både SMS/MiniCall och protokoll till LAC)
  • "Plug-and-play"-funktionalitet utan att behöva tänka på säkerheten vid Ethernet-uppkoppling
  • Möjlighet till fjärrstyrning och fjärrkonfiguration
  • Stöd för automatiska funktionsuppdateringar (valfritt)
  • Som standard kommunikation via IP/Telelinje samtidigt, med GSM/GPRS via tillvalsmodul
  • Möjlighet att göra "standardinstallationer" på ett fåtal minuter

 

 

Produktvarianter och tillbehör (tryck för att öppna/stänga)
Tillbehör och produktvarianter
Produktbild Beskrivning  
ROC-kort OEM
Löst kort för egen inbyggnad
 
ROC IND
Indikeringstablå för driftlarm
27 indikeringsdioder
5 tryckknappar
högtalarutgång för ljudström
 
ROC Standard
ROC i standardplåtkapsling
 
roc io ROC IO
Expansionsmodul med in- och utgångar. 8 analoga ingångar och 6 utgångar (2 Relä, 2 Analoga och 2 OpenCollector)
 
ROC GSM
GSM-kort som ansluts på 485-bus för kommunikation och larm via GSM/GPRS
 
ROC Serieportskort
För anslutning mot extern utrustning med RS232-gränssnitt
 
Telesladd (Sverige)  
GSM lågförlustkabel
För objekt med dålig täckning, eller då antennen behöver flyttas (4 eller 10 meter)
 
GSM-adapter
MMCX till FME för användning med FME-antenner eller lågförlustkabel
 

 

 

 

Tekniska data (tryck för att öppna/stänga)
Tekniska specifikationer
Funktioner SD-kort för tal
Fjärrstyrning
Oberoende överföirngsvägar med övervakning av respektive överföirngsväg
Prioriterade larmhändelser
Många inbyggda systemhändelser (med åtgärd)
Script
Flexibel konfigurering (utvalda konfigurationsparametrar);
Händelsetyper
64 händelsetyper med olika meddelandetyper för varje
protokolltyp (t.ex. brandlarm, hög nivå, låg nivå, m.m.)
Händelselistor
63 händelselistor med 4 villkorsstyrda händelser per lista
(starta uppringningar, dra en utgång, sätt en variabel, m.m.)
Distributionslistor
16 distributionslistor med vardera upp till 16 villkorsstyrda
mottagare (en eller flera mottagare, parallellt eller i sekvens
med primär- och sekundärmottagare)
Mottagarlista
32 slutmottagare för larmsändning (SMS, e-post, robofon,
p100, la100, ContactID, SIA, SOSAccessv4, m.m)
Tidräknare
32 olika tidräknare (för t.ex. tillståndsfördröjningar)
Veckoscheman
32 vecko-scheman (baserade på veckodag, tid, udda eller jämn
vecka – används t.ex. för provlarmsändningar)
Användare
16 användare (för att kunna fjärrstyra)
Variabler (tillstånd)
128 helt fria variabler för användaren
Systemfelsmeddelanden
Många färdiga systemfelsnivåer, med möjlighet att generera
händelser (t.ex uppringning eller dra en utgång)
Telefonsvararfunktion
Telefonsvararfunktion med nummerpresentation
Accesskoder
Accesskoder för att begränsa tillgång för fjärrstyrning,
övervakning och larmkvittering. Varje unik kod kan skapa olika
händelsemönster.
Expansionsmöjligheter GSM/GPRS-modul
In- och utgångskort (168 ingångar, 200 utgångar)
Indikeringskort för larmindikering, lokal styrning och ljudströmmar
LCD-display
Ingångar Grundkort, 8 st 10-bitars analoga
I systemet, maximalt 168 st
Utgångar Grundkort, 3 st (1 reläutgång, 2 OpenCollector)
I systemet, maximalt 200 st
Kommunikationsvägar Larmsändning: Fast telelinje (PSTN), GSM/GPRS, IP (Ethernet)
Seriell kommunikation, RS232
Debuginformation (via separat RS232)
RS485-bus för anslutning av expansionsenheter
Matningsspänning 9 .. 24VDC/AC (rekommenderat, min 15VDC vid batteribackup)
Strömförbrukning  
Mått, kretskort 160 x 100 x 25 [mm]
Mått, standardlåda 195 x 290 x 60 [mm] (b x h x d)
Mått, S2-låda 247 x 324 x 78 [mm] (b x h x d)
Mått, ROC-1/PS-låda (gäller även PS/IND) 315 x 356 x 100 [mm] (b x h x d)


Besöksadress: Domnarvsgatan 11 | 163 53 SPÅNGA
Tel: +46(0)8 382955 | Fax: +46(0)8 388445 | e-mail: info@slksys.com
Copyright © 2010 SLK Larmsystem AB