Produktnamn: GoogolT1 (Standard)

Artikelnummer 01-2010

Enkel när du vill - avancerad när du behöver!

  • GoogolT1 är en larmsändare med åtta analoga larmingångar och två manöverutgångar som kan styras lokalt, via tonvalstelefon
    eller annan larmsändare.
  • GoogolT1 är en automatisk larmsändare, godkänd för inkoppling på det allmänna telenätet. Den ringer själv upp förprogrammerade telefonnummer och lämnar larmbesked.
  • GoogolT1 kan överföra larmbesked i ROBOFON-kod, P100-kod, hemtelefon eller mobiltelefon med tal, MiniCall Numeric och Text samt GSM-SMS i klartext.
  • Programmering av GoogolT1 sker med dator på plats eller fjärrmässigt via modem. Med det smarta programmeringsprogrammet finns det möjlighet att göra egna funktioner för att larmsändare skall passa de allra flesta objekt och funktioner.
  • GoogolT1 är en flexibel larmsändare där endast fantasin sätter gränsen.

GoogolT1 visar vägen

GoogolT1 har varit en av de verkliga pionjärerna bland larmöverföringsprodukter. Med 15 år på nacken är det fortfarande en kär vän bland många installatörer som önskar "det lilla extra". Flexibiliteten med GoogolScript för att skapa en produkt anpassad just för dina behov har gjort den både bred och djup i sin användning på en och samma gång.

 

 

Produktvarianter och tillbehör (tryck för att öppna/stänga)
Tillbehör och produktvarianter
Bild Namn och beskrivning Art.nr Länk
GoogolD1
Driftlarmsändare
   
GoogolT1 OEM
Löst kretskort för egen inbyggnad
   
rbn12v nätlåda RBN12V
Låda med inbyggt nätaggregat och batteribackup för 12V-matning (inkommande 230V)

Mått: 245 x 370 x 80 [mm]
   
Googol Programmeringskabel GSM-adapter
Adapter som kan anslutas till ett GSM-kort för att kunna programmera utan att plocka bort GSM-modulen från GoogolT1-kortet
   
GSM Lågförlust förlängningskabel
4 eller 10 meter
   
Telesladd Sverige
För anlsutning mot larmsändare med skruvplint
   
Googol Programmeringskabel    
Sladdställ Sverige    
ntc temperaturgivare NTC Temperaturgivare
För anslutning mot Googol-sändarens analoga ingångar. Mätvärdestabell följer med för att kunna läsa av temperaturer eller larma vid bestämda nivåer
   
googol gsmmodul Googol GSM-modul (version 2.60 ->)
För anslutning på GoogolT1 OEM
   
googol 24v-modul

Googol 24V Omvandlarkort
För extern matning med 24VDC eller 17VAC

   
googol indikeringskort Googol IND-kort
Larmtablå-kort med programmerbara indikeringar, tryckknappar och summer
   
googol io-kort

Googol I/O-kort
För utbyggnad av in- och utgångar. 8 digitala ingångar och 8 reläutgångar.

   
blyack 12v Blyackumulator, 12V 7Ah    

 

Tekniska data (tryck för att öppna/stänga)
Tekniska specifikationer
Funktioner Åtta individuella analoga larmingångar.
Två till fyra utgångar som kan manövereras lokalt eller via tonvalstelefon.
Lysdioder för indikering av telelinje, matningsspänning och larmöverföring.
Sexton telefonnummer med valfritt kodsystem individuellt valbart för varje telefonnummer.
Kvitteras med kvittenskod från tonvalstelefon.
Överför larm till hem- och mobiltelefon med tal, MiniCall Numeric och Text, GSM-SMS samt ROBOFON-,
P100-kod eller SOS Access. Klartextmeddelanden till MiniCall Text och GSM-SMS.
Övervakar telelinjen och sin matningsspänning automatiskt.
Kan fjärrstyras med tonvalstelefon eller dator med modem.
Inbyggt överspänningsskydd på telelinjen.
Händelselogg på upp till 200 händelser.
Alla parametrar programmeras med dator på plats eller fjärrmässigt via modem.
Godkänd för inkoppling på telenätet i hela Europa.
Kan ej blockeras genom motringning, förutsätter AXE-anslutning.
Larmingångar GoogolT1 har åtta individuella larmingångar som kan programmeras att vara antingen analoga 0-5V, 4-20 mA, 0-10 kohm eller slutande/brytande till jord.
Samtliga ingångar kan ges individuell funktion som exempelvis fördröjd, puls, förbikopplande (blockerande) eller liknande.
GoogolT1 kan expanderas med expansionskortet RBS-I/O som har 8 digitala ingångar och 8 reläutgångar.
Det finns även möjlighet att utöka med ytterligare in/utgångar.
Kontakta din återförsäljare för mer information angående detta.
Telefonnummer GoogolT1 har möjlighet att ringa upp till sexton olika mottagare vid larmöverföring. Varje larmingång kan programmeras att ringa ett eller flera primära och ett eller flera sekundära nummer eller ringa flera nummer och kräva kvittens från flera mottagare. Allt bestäms individuellt för varje larmingång.
Kodsystem GoogolT1 kan programmeras i valfritt kodsystem för vart och ett av de sexton telefonnumren. De mest
förekommande kodsystemen på marknaden kan användas såsom; ROBOFON-kod och P100-kod.
GoogolT1 kan dessutom överföra larm till Hem- och Mobiltelefon med tal, MiniCall Numeric och Text samt GSM-SMS. Vid överföring till MiniCall Text och GSM-SMS kan upp till 120 tecken långa klartextmeddelanden skickas.
Kvittens kan ske genom motringning eller vid larm till hem- och mobiltelefon direkt med DTMF-kod.
I samtliga kodsystem kan mätvärden från ingångarna inkluderas i larmbeskedet.
Utgångar GoogolT1 har två till fyra manöverutgångar. Vid val av fyra utgångar har larmsändaren endast sex ingångar.
Utgångarna är av transistortyp med max 250mA belastning.
De kan styras från tonvalstelefon, dator, larmmottagare eller annan larmsändare.
Utgångarna kan dessutom programmaras att aktiveras lokalt av larmsändaren själv.
Programmering Programmeringen av GoogolT1 sker med Windowsprogrammet ProgT1. Programmeringen som görs med PC kan göras på plats eller via modem. Vid programmeringen bestäms samtliga funktioner för larmsändaren och för den installatör som ofta gör specialanpassade anläggningar finns det möjlighet att skräddarsy varje enskild anläggning med hjälp av egenprogrammerade kommandon för att GoogolT1 skall passa alla tänkbara objekt
Matningsspänning standard 12VDC (10.5 .. 18V)
Strömförbrukning 200mA
Kommunikation RS232
Vikt 1.6 kg (standardkapsling)
Mått, kretskort 170 x 100 x 15 [mm]
mått, kapsling (standard) 250 x 135 x 48 [mm]


Besöksadress: Domnarvsgatan 11 | 163 53 SPÅNGA
Tel: +46(0)8 382955 | Fax: +46(0)8 388445 | e-mail: info@slksys.com
Copyright © 2010 SLK Larmsystem AB