Produktnamn: ROC Extended (nivå 2)

Artikelnummer 08-2010

ROC Extended är en larmsändare för dig som vill ha en flexibel larmsändare, men tycker att du inte vill gå in i minsta detalj för att skapa en larmsändare som är exakt på det sätt du önskar. Du har en omfattande konfiguration att tillgå och kan även köra färdiga script från ett bibliotek. Allt för att du ska vara snabbt igång, men inte göra avkall på funktionaliteten. Alla tre vägar (tele, GSM och IP) för larmöverföring fungerar oberoende av varandra och kan utgöra alternativa eller kompletterande vägar.

  • Flexibel konfigurering
  • Ingångarna kan hantera de flesta typer av givare (analoga/digitala) och rapportera vid varningsnivå eller larm
  • Varje ingång kan skicka till en eller flera mottagare (individuellt per ingång)
  • Färdiga script för t.ex. vidaresändning av information från centralapparat via RS232
  • Går att bygga ut i system med olika typer av enheter (in- och utgångskort, indikeringskort, GSM/GPRS-kort, m.m.)
  • Fjärrstyrning via SMS/e-post/websida
  • Full och säker åtkomst och omkonfigurering fjärrmässigt

 

 

Produktvarianter och tillbehör (tryck för att öppna/stänga)
Tillbehör och produktvarianter
Produktbild Beskrivning  
roc scripts ROC Scriptverktyg Online
Till nivå2 ROC:ar finns möjlighet att använda färdiga script som ett komplement till den redan mycket flexibla konfigureringen för att ytterligare skapa möjligheter att skräddarsy din produkt för dina behov.

Du får tillgång till ett bibliotek där du själv sedan väljer vilket/vilka script som ska köras i ROC:en.

Du kan när som helst aktivera/avaktivera ett script som körs
 
ROC-kort OEM
för egen inbyggnad
 
ROC IND
Indikeringstablå för driftlarm
 
ROC Standard
ROC i standardplåtkapsling
 
roc io ROC IO
Expansionsmodul med in- och utgångar. 8 analoga ingångar och 6 utgångar (2 Relä, 2 Analoga och 2 OpenCollector)
 
ROC GSM
GSM-kort som ansluts på 485-bus för kommunikation och larm via GSM/GPRS
 
ROC Serieportskort
För anslutning mot extern utrustning med RS232-gränssnitt
 
Telesladd (Sverige)  
GSM lågförlustkabel
För objekt med dålig täckning, eller då antennen behöver flyttas (4 eller 10 meter)
 
GSM-adapter
MMCX till FME för användning med FME-antenner eller lågförlustkabel
 

 

 

 

Tekniska data (tryck för att öppna/stänga)
Tekniska specifikationer
Funktioner SD-kort för tal
Fjärrstyrning
Oberoende överföirngsvägar med övervakning av respektive överföirngsväg
Prioriterade larmhändelser
Många inbyggda systemhändelser (med åtgärd)
Script
Flexibel konfigurering (utvalda konfigurationsparametrar);
Händelsetyper
64 händelsetyper med olika meddelandetyper för varje
protokolltyp (t.ex. brandlarm, hög nivå, låg nivå, m.m.)
Händelselistor
63 händelselistor med 4 villkorsstyrda händelser per lista
(starta uppringningar, dra en utgång, sätt en variabel, m.m.)
Distributionslistor
16 distributionslistor med vardera upp till 16 villkorsstyrda
mottagare (en eller flera mottagare, parallellt eller i sekvens
med primär- och sekundärmottagare)
Mottagarlista
32 slutmottagare för larmsändning (SMS, e-post, robofon,
p100, la100, ContactID, SIA, SOSAccessv4, m.m)
Tidräknare
32 olika tidräknare (för t.ex. tillståndsfördröjningar)
Veckoscheman
32 vecko-scheman (baserade på veckodag, tid, udda eller jämn
vecka – används t.ex. för provlarmsändningar)
Användare
16 användare (för att kunna fjärrstyra)
Variabler (tillstånd)
128 helt fria variabler för användaren
Systemfelsmeddelanden
Många färdiga systemfelsnivåer, med möjlighet att generera
händelser (t.ex uppringning eller dra en utgång)
Telefonsvararfunktion
Telefonsvararfunktion med nummerpresentation
Accesskoder
Accesskoder för att begränsa tillgång för fjärrstyrning,
övervakning och larmkvittering. Varje unik kod kan skapa olika
händelsemönster.
Expansionsmöjligheter GSM/GPRS-modul
In- och utgångskort (168 ingångar, 200 utgångar)
Indikeringskort för larmindikering, lokal styrning och ljudströmmar
LCD-display
Ingångar Grundkort, 8 st 10-bitars analoga
I systemet, maximalt 168 st
Utgångar Grundkort, 3 st (1 reläutgång, 2 OpenCollector)
I systemet, maximalt 200 st
Kommunikationsvägar Larmsändning: Fast telelinje (PSTN), GSM/GPRS, IP (Ethernet)
Seriell kommunikation, RS232
Debuginformation (via separat RS232)
RS485-bus för anslutning av expansionsenheter
Matningsspänning 9 .. 24VDC/AC (rekommenderat, min 15VDC vid batteribackup)
Strömförbrukning  
Mått, kretskort 160 x 100 x 25 [mm]
Mått, standardlåda 290 x 190 x 60 [mm]
Mått, Power Supply 355 x 315 x 10 [mm]


Besöksadress: Domnarvsgatan 11 | 163 53 SPÅNGA
Tel: +46(0)8 382955 | Fax: +46(0)8 388445 | e-mail: info@slksys.com
Copyright © 2010 SLK Larmsystem AB