Produktnamn: ROC Max (Nivå 3)

Artikelnummer 08-3010

ROC nivå 3 (fullversion) är för dig som vill kunna skapa en produkt helt efter behov/önskemål. Fullständig konfiguration, inklusive schemalagda händelser och villkorsstyrningar. Med en ROC fullversion kommer du ha en framtidssäker produkt som du inte växer ur i första taget. Troligtvis den allra mest funktionella fristående enheten som finns på marknaden. Dock utan att tappa användarvänligheten och möjligheten att snabbt komma igång med en installation. Bara möjligheter, nästan inga begränsningar!

 

 

 

Produktvarianter och tillbehör (tryck för att öppna/stänga)
Tillbehör och produktvarianter
Produktbild Beskrivning  
roc scripts ROC Scriptverktyg Online
Det finns tillgång till färdiga funktioner, anpassade för din ROC-sändare, för att göra programmeringen snabb, enkel och kraftfull. SLK kan även anpassa enheten ytterligare om behov finns. Kontakta oss för mer information
 
ROC-kort OEM
för egen inbyggnad
 
ROC IND
Indikeringstablå för driftlarm
 
ROC Standard
ROC i standardplåtkapsling
 
roc io ROC IO
Expansionsmodul med in- och utgångar. 8 analoga ingångar och 6 utgångar (2 Relä, 2 Analoga och 2 OpenCollector)
 
ROC GSM
GSM-kort som ansluts på 485-bus för kommunikation och larm via GSM/GPRS
 
ROC Serieportskort
För anslutning mot extern utrustning med RS232-gränssnitt
 
Telesladd (Sverige)  
GSM lågförlustkabel
För objekt med dålig täckning, eller då antennen behöver flyttas (4 eller 10 meter)
 
GSM-adapter
MMCX till FME för användning med FME-antenner eller lågförlustkabel
 
HÖGTALARE Max 8-ohms högtalare  
INSTALLATÖRSKIT FÖR EFFEKTIV FELSÖKNING OCH OPTIMERING AV PRODUKTEN

* Net-1 alternativt 3G-router för snabb och effektiv uppkoppling för statusrapport/omkonfigurering. Allra smidigast med en router med Ethernet-port där du/enheten kan kommunicera effektivt
* Serieportskort för möjlighet att skicka in egna kommandon med bestämda funktioner och/eller att avläsa information från enheten
* Terminalprogram för att logga/spara/analysera seriell information från enheten
* Program för nätverksanalys i kombination med nätverkshub - för att kunna se hur trafiken rör sig till/från enheten om det skulle vara några problem med anslutningen, eller speciella nätverksinställningar

 

 

Tekniska data (tryck för att öppna/stänga)
Tekniska specifikationer
Funktioner SD-kort för tal
Fjärrstyrning
Oberoende överföirngsvägar med övervakning av respektive överföirngsväg
Prioriterade larmhändelser
Många inbyggda systemhändelser (med åtgärd)
Script
Flexibel konfigurering (utvalda konfigurationsparametrar);
Händelsetyper
64 händelsetyper med olika meddelandetyper för varje
protokolltyp (t.ex. brandlarm, hög nivå, låg nivå, m.m.)
Händelselistor
63 händelselistor med 4 villkorsstyrda händelser per lista
(starta uppringningar, dra en utgång, sätt en variabel, m.m.)
Distributionslistor
16 distributionslistor med vardera upp till 16 villkorsstyrda
mottagare (en eller flera mottagare, parallellt eller i sekvens
med primär- och sekundärmottagare)
Mottagarlista
32 slutmottagare för larmsändning (SMS, e-post, robofon,
p100, la100, ContactID, SIA, SOSAccessv4, m.m)
Tidräknare
32 olika tidräknare (för t.ex. tillståndsfördröjningar)
Veckoscheman
32 vecko-scheman (baserade på veckodag, tid, udda eller jämn
vecka – används t.ex. för provlarmsändningar)
Användare
16 användare (för att kunna fjärrstyra)
Variabler (tillstånd)
128 helt fria variabler för användaren
Systemfelsmeddelanden
Många färdiga systemfelsnivåer, med möjlighet att generera
händelser (t.ex uppringning eller dra en utgång)
Telefonsvararfunktion
Telefonsvararfunktion med nummerpresentation
Accesskoder
Accesskoder för att begränsa tillgång för fjärrstyrning,
övervakning och larmkvittering. Varje unik kod kan skapa olika
händelsemönster.
Expansionsmöjligheter GSM/GPRS-modul
In- och utgångskort (168 ingångar, 200 utgångar)
Indikeringskort för larmindikering, lokal styrning och ljudströmmar
LCD-display
Ingångar Grundkort, 8 st 10-bitars analoga
I systemet, maximalt 168 st
Utgångar Grundkort, 3 st (1 reläutgång, 2 OpenCollector)
I systemet, maximalt 200 st
Kommunikationsvägar Larmsändning: Fast telelinje (PSTN), GSM/GPRS, IP (Ethernet)
Seriell kommunikation, RS232
Debuginformation (via separat RS232)
RS485-bus för anslutning av expansionsenheter
Matningsspänning 9 .. 24VDC/AC (rekommenderat, min 15VDC vid batteribackup)
Strömförbrukning  
Mått, kretskort 160 x 100 x 25 [mm]
Mått, standardlåda 290 x 190 x 60 [mm]
Mått, Power Supply 355 x 315 x 10 [mm]


Besöksadress: Domnarvsgatan 11 | 163 53 SPÅNGA
Tel: +46(0)8 382955 | Fax: +46(0)8 388445 | e-mail: info@slksys.com
Copyright © 2010 SLK Larmsystem AB