Produktnamn: TS100 GSM-interface

Artikelnummer 10-2010

Det behövs inte mycket för att ta sig förbi en larmanläggning. Allt som krävs är en skarp avbitartång. De flesta larmanläggningar kommunicerar via en oövervakad teleförbindelse. Klipp av teleledningen och larmförbindelsen är bruten

Med en TS100 får du;

  • Konstant övervakning av telefonledningen
  • Ger larmanläggningen en alternativ kommunikationsväg via GSM vid avbrott på telefonledningen.
  • SMS meddelande till valfri mottagare vid fel på telefonledningen eller vid återställning av telefonledningen.
  • Ingång för att sända SMS meddelande
  • Fjärrstyrningsbar utgång
  • SMS status rapport till valfri mottagare.
  • SMS återrapportering till valfri mottagare vid fjärrstyrning
  • SMS återrapportering till installatör efter programmering

Övervakad larmförbindelse via GSM
TS100T ökar säkerheten i alla typer av larmsystem. TS100T övervakar den fasta telefonledningen i ett larmsystem. Vid fel på telefonlinjen växlar TS100T till GSM-läge vilket gör att larmanläggningen kan sända sitt larmbesked med hjälp av ett telebundet protokoll till larmcentralen via GSM.

TS100T är även utrustad med en larmingång som vid aktivering/ avaktivering kan sända meddelanden som SMS till valfria mottagare. Med TS100T:s utgång kan ansluten utrustning, tex belysning eller värme, aktiveras/avaktiveras från fjärr genom att systemet rings upp från en vanlig telefon eller en mobiltelefon.

 

 

Produktvarianter och tillbehör (tryck för att öppna/stänga)
Tillbehör och produktvarianter
     
TS100 Standard  

 

Tekniska data (tryck för att öppna/stänga)
Tekniska specifikationer
Matningsspänning 10 .. 25VDC
Strömförbrukning ca 120mA i vila, 250mA vid GSM-sändning
Mått 207 x 177 x 50 [mm] - Standardkapsling
GSM-modul Integrerad GSM DualBand GSM-modul
Antenn DualBand GSM-antenn med 1.5 m antennkabel


Besöksadress: Domnarvsgatan 11 | 163 53 SPÅNGA
Tel: +46(0)8 382955 | Fax: +46(0)8 388445 | e-mail: info@slksys.com
Copyright © 2010 SLK Larmsystem AB