ezeio energimätningeZE - Energimätningssystem

Den sammanhållande länken mellan den fysiska världen och Internet

eZE är en komplett, enkelt och säker Internetbaserad lösning för insamling, visualisering och analysering av mätdata - från vilken typ av givare som helst (temperatur, tryck, halter, nivåer, flöden eller andra fysikaliska storheter).

Du kan övervaka, logga och styra vad som helst över nätet, via email eller med hjälp av din mobiltelefon med ett snabbinstallerat plug-and-play-system.

Produktens fokus ligger främst på energiövervakning, visualisering och HVAC-kontroll, men kan användas i många olika sammanhang för insamling eller övervakning av mätvärden. Genom att mäta och visualisera t.ex. energianvändning i realtid ökar medvetenheten och konkreta åtgärder kan vidtas för ett klimatsmart agerande.

Du kan i realtid och via loggar utläsa mätvärden, trender och historik för upp till 40 olika givare per eZEio-enhet.

Lösningen bygger på ett intuitivt och lättanvänt webgränssnitt som ger dig möjlighet att analysera och tolka vad som händer i ditt system eller i omgivningen.

eze_basic

eZE io insamlingsenhet (via IP/GSM)

 • Installeras på bara minuter
 • Inga säkerhetsproblem att
 • Ingen infrastruktur att köpa eller underhålla
 • Ingen extra mjukvara nödvändig
 • Full åtkomst var du än befinner dig
 • Kostnadseffektiv
eze Webgränssnittet www.ezecontrol.com
 • Hantera en eller hundratals enheter från ett enda inloggningskonto
 • Obegränsat antal användare och enheter på samma konto
 • Säker, redundant lagring och åtkomst av data via Internet
 • Dubbelriktad realtidskommunikation med dina enheter
 • Logga, övervaka, larma, styr och automatisera - allt i en enda lösning
 • Standard Ethernet-uppkoppling eller GSM som tillval
 • Web-baserad grafik och visualisering
 • Fullständig fjärrkonfigurering och dataåtkomst

 

eZE på 5 minuter

allt ingår...

Med systemet tillkommer ingen utveckling eller inköp av extra programvaror, inga komplicerade analysprogram, ingen ytterligare drift av infrastruktur eller mätvärdesservrar förutom en Internetuppkoppling eller ett GSM-abonemang med GPRS-uppkoppling. Från inkopplingsögonblicket har du tillgång till data i realtid och den historik som skapas därefter.

visualisera för ändrat beteende

Genom att tydligt visa förbrukning (momentant och över tid) går det att analysera beteende eller processer som skapar ökad energianvändning, eller andra mätvärdesnivåer som övervakas med eZE. Detta kan höja medvetenheten och ger beslutsunderlag och 'svart-på-vitt' över vad som behöver/kan ändras för att skapa en bättre eller mer energieffektiv miljö.

Då ändringar kan visas i realtid kan man få direkt återkoppling på vidtagna åtgärder och hitta de mönster som effektivast skapar nya vägar för att minska klimatpåverkan, minimera förluster eller optimera funktionalitet.

Genom historiken kan även avvikelser eller farliga nivåer upptäckas och kopplas till tider eller sammanhang som gör att processer och byggnader kan optimeras.

analysera mätningarna

Med hjälp av de inbyggda analysverktyg som finns kopplat till din eZE-enhet går det att analysera rent visuellt eller med hjälp av de färdiga analysverktyg som finns tillgänliga. Grafiskt kan du också upptäcka trendmönster som kan leda till beslut som drastiskt förändrar eller bryter en negativ trend.

optimera din utrustning

Då en lång rad olika typer av givare kan anslutas (upp till 40 st per enhet) går det att skapa ett komplett underlag för hur en utrustning/miljö mår. Exempelvis kan vattentemperaturer, klorhalter, koldioxidvärden, kvävenivåer, syrehalter, klorhalter, m.m. kombineras helt efter de behov och förutsättningar som finns på din anläggning och kombineras för att se vilka parametrar som bör och kan optimeras för att ge bästa möjliga förutsättningar för bra drift.

rapportera och skapa varningssystem

Som komplement till loggning/visualisering och direktanalys går det att skapa larmnivåer på varje ingång eller olika villkor i systemet. Du kan även få regelbunden rapportering över hur systemet mår och ingående mätvärden.

mät din energiförbrukning på upp till 40 olika energimätare samtidigt..

Varje eZE-enhet har kapacitet att övervaka upp till 40 olika enheter. Det kan vara energimätare..

..eller temperaturer, koldioxidhalter, vattenflöden, kvävenivåer, m.m.

...men det kan också vara någon annan typ av givare som samlar in mätvärden.

fullständig åtkomst var du än befinner dig i världen

Oavsett var du befinner dig i världen så kan du alltid logga in och titta på hur ditt system mår och få tillgång till både konfiguration och mätvärdesinsamling för vidare genomgång/analys.

styrning och automatprogram

Det går även att skapa automation i systemet genom att låta utgångar aktiveras då olika villkor uppfyllts eller på kommando. Det finns en rad möjligheter att skapa ett system som 'sköter sig själv' och hjälper dig i optimeringen av systemparametrarna.

...och för dig som vill gå ännu djupare - scripthantering

Konfigureringen och den grundläggande hanteringen av enheten är anpassad för att vara snabbanvänd, intuitiv och tydlig. Detta är gjort i ett smidigt gränssnitt för att du ska på ett flexibelt, men snabbt och enkelt sätt, kunna få ut maximal nytta av dina enheter. Enheterna har trots detta ännu mer kraft under huven som går att aktiveras där du får tillgång till ett scriptspråk där det går att göra riktiga specialanpassningar för just ditt system. Kontakta SLK för frågor kring detta och om du märker att det finns någon begränsning som vi kan diskutera kring.

 

 

 

 

 

Besöksadress: Domnarvsgatan 11 | 163 53 SPÅNGA
Tel: +46(0)8 382955 | Fax: +46(0)8 388445 | e-mail: info@slksys.com
Copyright © 2010 SLK Larmsystem AB