Produktnamn: googold1GoogolD1

Artikelnummer 01-3010

En flexibel driftlarmcentral som kan anpassas efter dina behov

 • GoogolD1 kan vara en utmärkt driftlarmcentral med integrerad
  larmsändare och programmerbara indikeringar för t.ex. okvitterade larm, status på ingångar, telelinjestatus och spänningsstatus.
 • Larmsändaren är godkänd för inkoppling på det allmänna telenätet.
 • Den ringer själv upp förprogrammerade telefonnummer och lämnar larmbesked vid larm.
 • GoogolD1 har åtta analoga larmingångar och fyra manöverutgångar som kan styras lokalt, via tonvalstelefon eller annan larmsändare
 • GoogolD1 kan överföra larmbesked i ROBOFON-kod, P-100-kod,
  Googolprotokoll, SOS-Access, hem- eller mobiltelefon med tal,
  MiniCall Numeric och Text samt GSM-SMS i klartext.
 • Programmering av GoogolD1 sker med dator på plats eller via
  modem. Med det smarta programmeringsprogrammet finns det
  möjlighet att göra egna funktioner för att driftlarmcentralen skall
  passa de allra flesta objekt och applikationer.
 • GoogolD1 är en fantastiskt flexibel och kraftfull driftlarmcentral.
  Endast fantasin sätter gränsen för dess möjligheter.

 

 

Produktvarianter och tillbehör (tryck för att öppna/stänga)
Tillbehör och produktvarianter
Bild Namn och beskrivning Art.nr Länk
googolt1 standard GoogolT1 Standard
Enbart larmsändare i standardkapsling (plåt)
   
GoogolT1 OEM
Löst kretskort för egen inbyggnad
   
GoogolT1/D1 programmeringskabel    
Googol24V oem Googol 24V omvandlarkort
För 24VDC (omvandlar till 12VDC)
OBS! Samma funktionalitet finns även i IND-kortet för GoogolD1
   
Expansionskort in- och utgångar (I/O)
8 st digitala ingångar
8 st reläutgångar
   
Googol IND-kort
Löst indikeringskort med
8 + 4 indikeringsdioder
2 reläutgångar
2 tryckknappar
sabotageswitch
summer
   
Googol GSM-modul (version 2.60 ->)
Tilläggskort för GSM-kommunikation
Anluts på 25-poliga D-sub:en på grundkortet (GoogolT1 OEM)
   
kabel tele plint Telesladd Sverige
För anslutning på skruvplint
(teleplugg ingår)
   
Googol/GSM Programmeringsadapter
Används för programmering då GSM-modul finns ansluten till Googollarmsändaren
(För programmering krävs även en programmeringskabel)
   
Sladdställ Sverige    
gsm lågförlustkabel GSM Lågförlust förlängningskabel
4 eller 10 meter
   
ntc temperaturgivare NTC Temperaturgivare
För anslutning mot Googol-sändarens analoga ingångar. Mätvärdestabell följer med för att kunna läsa av temperaturer eller larma vid bestämda nivåer
   
       
Löst nätaggregat, LD844
Ger 13.65VDC (extern 230V). Med inbyggd nätövervakning.
   
RBN12V
låda med inbyggt nätaggregat och batteribackup
Ger 13.65VDC, 12V, 7Ah backup
   
blyack 12V Blyackumulator, 12V 7Ah
För backup/drift av GoogolT1/D1
   
PRO-06
Kan anslutas för att t.ex. se signalstyrka via GSM, ställa klockan eller sätta CMD-variabeln
   

 

 

 

Tekniska data (tryck för att öppna/stänga)
Tekniska specifikationer
Funktioner Åtta individuella analoga larmingångar.
Individuell ingångsfördröjning är möjlig på alla ingångar.
Statusindikering för varje ingång.
Inbyggd summer.
Jackbara inkopplingsplintar underlättar eventuell service.
Fyra utgångar som kan manövereras lokalt, automatiskt eller via tonvalstelefon.
Tolv programmerbara lysdioder för indikering av t.ex. ingångsstatus, telelinje, matningsspänning
och larmöverföring.
Sexton telefonnummer med valfritt kodsystem individuellt valbart för varje telefonnummer.
Kan kvitteras med kvittenskod från tonvalstelefon.
Överför larm till hem- och mobiltelefon med tal, MiniCall Numeric och Text, GSM-SMS, ROBOFON,
P100-kod, SOS-Access samt Googolprotokollet. Klartextmeddelanden till MiniCall Text och GSM-SMS.
Möjlighet till övervakning av telelinje och matningsspänning.
Kan fjärrstyras med tonvalstelefon.
Inbyggt överspänningsskydd på telelinjen.
Händelselogg på 200 händelser.
Möjlighet finns att ansluta seriell skrivare för kontinuerlig loggning av valda händelser.
Alla parametrar programmeras med dator på plats eller via modem.
Kan ej blockeras genom motringning (förutsätter AXE-anslutning).
Indikering Larm på någon ingång kan ge indikering på lysdioderna. Summerton finns tillgänglig och lamr kan
kvitteras med kvittensknappar.
Blinkande/fast sken kan indikera ej kvitterat/kvitterat larm, hjälp på väg eller olika status.
GoogolD1 kan även indikera telelinje och matningsspänning.
Larmingångar GoogolD1 har åtta individuella larmingångar som kan programmeras att vara antingen
analoga 0-5V / 4 - 20 mA, balanserade 0 - 10 kohm eller slutande/brytande till jord.
Samtliga ingångar kan ges individuell funktion som exempelvis fördröjd, puls,
förbikopplande (blockerande) eller liknande.
GoogolD1 kan expanderas med expansionskortet RBS-I/O vilket ger åtta digitala in- respektive utgångar.
Maximalt fyra stycken I/O-kort kan koppla till en GoogolD1.
Telefonnummer och kodsystem GoogolD1 har möjlighet att ringa upp till sexton olika mottagare vid larmöverföring. Varje larmingång kan programmeras att ringa ett eller flera primära och ett eller flera sekundära
nummer eller ringa flera nummer och kräva kvittens från flera mottagare. Allt bestäms individuellt
för varje larmingång.GoogolD1 kan programmeras i valfritt kodsystem för vart och ett av de sexton telefonnumren. De mest
förekommande kodsystemen på marknaden kan användas såsom ROBOFON och P100-kod.
GoogolD1 kan dessutom överföra larm till Hem- och Mobiltelefon med tal, MiniCall Numeric och Text,
GSM-SMS, SOS-Access samt Googolprotokollet.
Vid överföring till MiniCall Text och GSM-SMS samt med Googolprotokollet kan upp till 120 tecken
långa klartextmeddelanden skickas.
Kvittens kan ske genom motringning eller vid larm till hem- och mobiltelefon direkt med DTMF-kod.
I samtliga kodsystem kan mätvärden från ingångarna inkluderas i larmbeskedet.
Utgångar GoogolD1 har två manöverutgångar av transistortyp (upp till 200 mA belastning) samt två reläutgångar
med fria anslutningar. Utgångarna kan styras från tonvalstelefon, larmmottagare eller annan
larmsändare.
Utgångarna kan dessutom programmeras att aktiveras lokalt av centralenheten själv.
Programmering Programmeringen av GoogolD1 sker med Windowsprogrammet ProgT1. Programmeringen
som görs med PC kan göras på plats eller via modem. Vid programmeringen bestäms samtliga
funktioner för larmsändaren och för den installatör som ofta gör specialanpassade anläggningar
finns det möjlighet att skräddarsy varje enskild anläggning med hjälp av egenprogrammerade
kommandon för att GoogolD1 skall passa alla tänkbara objekt.
Matningsspänning 12/24VDC, 17VAC
Strömförbrukning max 290mA
Kommunikation RS232
Ingångar 8 st 8-bitars analoga
Utgångar 2 st transistor (max 200mA)
2 st reläutgångar (max 2A)
Dimensioner 250 x 135 x 48 [mm] - standardkapsling


Besöksadress: Domnarvsgatan 11 | 163 53 SPÅNGA
Tel: +46(0)8 382955 | Fax: +46(0)8 388445 | e-mail: info@slksys.com
Copyright © 2010 SLK Larmsystem AB