Produktnamn: RSDR (Standard)

Artikelnummer 02-3000

RSDR Driftlarmsändare ansluts mot en RS120S med färdig funktionalitet för att det ska bli enkelt för dig som användare. Välj bara i programmeringsprogramet att du även vill spegla anläggningens status på en tablå, så är det klart. Tydligt och enkelt.

RSDR är en RS120 med driftlarmstablå. Speglar på ett snabbt och enkelt sätt aktuell status på grundkortets åtta ingångar, för att lokalt kunna övervaka anläggningen. Du har även indikering för drift och telelinjestatus på larmtablån.

 

 

Produktvarianter och tillbehör (tryck för att öppna/stänga)
Tillbehör och produktvarianter
Bild Produktnamn Art nr Länk
rs120 RS120S/RBN-12V
Larmsändare med inbyggt nätaggregat och batteribackup (för 230V-matning)

(på bilden visas inkl GSM-modul)
02-2060  
rs120

RSDR
RS120 larmsändare med driftlarmstablå

02-3000  
rs102 RSDR/RBN-12V
RS120 larmsändare med driftlarmstablå med inbyggt nätaggregat och batteribackup (för 230V-matning)
02-3020  
rs120 Programmeringskabel för RS120 02-9040  
rs120 RS120S OEM
Löst kretskort för egen inbyggnad
02-2021  
rs120 RS120S/GSM OEM
Larmsändarkort och GSM-modul (lösa delar) för egen inbyggnad

   
rs120 GSM-modul för RS120S

02-2031

 
rs120 RS120S Standard
Larmsändare i standardplåtkapsling
   
rs120 RS120S/GSM Standard
Larmsändare med GSM-modul i standardplåtkapsling
   
rs120 RS120S RBN12V
Larmsändare i låda med inbyggt nätaggregat och batteribackup, för 230V extern matning (12VDC, 7Ah internt)
   
rs120 RSDR/GSM RBN
Komplett kapsling med larmsändare, nätaggregat, batteribackup och driftlarmstablå. För extern 230V (internt 12VDC, 7Ah)
   
ack 12V, 7Ah blyackumulator    
ld844 Nätaggregat 12VDC
För extern matning 230V, ger 13,65VDC för larmsändare med 12V-matning
   
rbn RBN12V nätaggregatslåda
Lös kapsling med inbyggt nätaggregat och batteribackup för exter 230V-matning (internt 12VDC, 7Ah)
   

 

Tekniska data (tryck för att öppna/stänga)
Tekniska specifikationer
Larmingångar Åtta individuella larmingång med sju valbara ingångstyper (ingång 1-7) fyra för ingång 8
Fyra stycken special-programmerbara ingångsvärden för ingång 1 7
Individuell larmfördröjning på 1- 254 sekunder eller 1-254 minuter
Två larmkoder en sabotagekod och tre återställningskoden för varje ingång (1-7)
En larmkod och en återställningskod på ingång 8
Telefonnummer
Åtta telefonnummer med arton olika larmöverföringsformat
Gruppindelning med fyra grupper med två nummer i varje grupp
Utgångar Fyra programmerbara utgångar av typ OC med max belastning 0.2 A
Fjärrstyrning av utgångarna
Övervakning Telefonlinjekontroll genom spänning och kopplingstonkontroll
Kontrolluppringning med valbar intervall 1-254 timmar
Kan kvitteras genom motringning.Valbar tid 0.1-25.4 minuter
Inbyggt överspänningsskydd
Underspänningslarm
Kodsystem ROBOFON
P100
La100
L400
ContactID
SIA
Uppringning (PLUS-tjänst)
SMS (via PSTN)
Hemtelefon utan motringning
Hemtelefon med motringning
Hemtelefon med tal
Hemtelefon gruppsökning
MiniCall Numeric
MiniCall Text
Franklin
Expansionsmöjligheter Tilläggskort
Extra telelinjeanslutning
Lysdiodpanel som indikerar status på ingångar , utgångar och telelinje
Tilläggskort för RS120A och RS120E
GSM modul för överföring av larm via GSM systemet
Multicom-modul för överföring enligt multicomsystemet (godkänt av Multicom AB)
Spänningsmatning 9 .. 30VDC
Strömförbrukning 30mA i vila, 55mA vid larm
+2.5mA för varje larmingång som är ansluten till G
Mått 100 x 160 x 27 [mm] - Kretskort
155 x 215 x 55 [mm] - Standardkapsling


Besöksadress: Domnarvsgatan 11 | 163 53 SPÅNGA
Tel: +46(0)8 382955 | Fax: +46(0)8 388445 | e-mail: info@slksys.com
Copyright © 2010 SLK Larmsystem AB