Produktnamn: RSM-02 Rackmodell

Artikelnummer 02-4032

En svenskutvecklad larmmottagare med fokus på den nordiska larmmarknaden. Hanterar alla överföringsformat från olika larmsystem (sändare och centralapparater)

Flexibelt system

 • RSM-02 är en automatisk larmmottagare som ansluts för mottagning av larm på det allmänna telenätet. Den är utvecklad för att ge största möjliga säkerhet i larmmottagningen och presenterar larm i display (ej vid datoranslutning), via serieport till dator och med möjlighet till loggprinterutskrifter
 • Ett rackmonterat RSM-02-system består av ett huvudkort och upp till åtta linjekort (slavkort). Masterkortet sköter om kommunikationen med samtliga linjekort och distribuerar ut larmkoderna via ett seriellt gränssnitt till en ansluten dator.
 • Varje linjekort är i grundutförandet likadant och det går att fritt kombinera vilka mottagarsystem som önskas användas per linje. Upp till fyra samtidiga system kan användas på ett linjekort. Detta gör att det går att optimera mottagarmöjligheten med ett minimerat antal kort.
 • Även taluppkopplade larm (t.ex. P100 med tal, Antenna/CPC, L400, m.fl ) kan användas då talkort är anslutet.
 • Displayenheten används för konfigurering av enheten. Loggskrivare kan anslutas för kontinuerliga printerutskrifter.
 • Skulle ett linjekort sluta fungera p.g.a. åska eller dylikt, kan detta enkelt bytas ut utan att några inställningar behöver göras, då det nya kortet automatiskt programmeras upp av masterkortet vid inkoppling

Nummerpresentation för ökad säkerhet

 • Förutom att hantera praktiskt taget varje protokoll som fi nns på marknaden (t.ex. SIA, ContactID, Robofon, P100, LA100, m.fl .) har samtliga kort kompletterats med nummerpresentatör. Man kan även välja att enbart ta emot och presentera nummerpresentationslarm på valfria mottagarkort.
 • Med ett larmprogram som hanterar nummerpresentation kan regelbundna funktionstester göras på sändarna utan samtalskostnad. Med inbyggd nummerpresentation ges även larmcentraler möjlighet att verifi era att larmkoden kommer från rätt objekt innan åtgärd utförs. Någon som kanske borde vara ett krav i säkerhetsbranschen!? Misslyckade larmöverföringar kan presentera för att på så sätt upptäcka trasiga larmsändare eller kanske dåliga teleförbindelser innan det är för sent...
 • En ytterligare fördel med detta är att kunna få bukt med obehöriga och felaktigt uppringda samtal.

En larmmottagare för larmcentraler, kommuner, kraftbolag och installatörer

 • Mottagaren lämpar sig för larmcentraler, kommuner eller installatörer som önskar ha en mottagningstjänst för sina installerade larmsändare.
 • RSM-02 löser på ett säkert och ekonomiskt sätt de flesta larmmottagningssituationer

 

 

Produktvarianter och tillbehör (tryck för att öppna/stänga)
Tillbehör och produktvarianter
   
RSM-02 Enlinjesmottagare
RX121 Linjekort
RSM-02 Displayenhet
RSM-02 IP-kort
Monteras på ett RX121 Linjekort för mottagning av larm via IP (SOS SIA)
RM Reläkort
För aktivering av reläutgångar vid larmmottagning
RSM-02 Serieportskort
För användning av extern loggprinter
RSM-02 Talkort Typ 2
För taluppkoppling via växel (hotline)
Kontaktkabel för signalförlängning till bakplan
Används för IP-kort och Talkort
Loggprinterkabel
Passar LX300 Seriell skrivare

 

Tekniska data (tryck för att öppna/stänga)
Tekniska specifikationer
Överföringsformat (protokoll) Mottagande protokoll vilka kan kombineras fritt (med reservation för problem med förväxlingar av starttoner/kvittenstoner eller time-out-problem)
Vissa mottagarprotokoll kan även ha “dialekter”, för test av stöd, var vänliga kontakta din återförsäljare.

ROBOFON
P100
CONTACTID
SIA
LA100
FUTURA
FRANKLIN
ANTENNA/CPC
ERICSSON NÖDLARM
L400 2-3 TRYGG
L400
ADEMCO SLOW
ELECTROLUX
SCANCOM FAST
NUMMERPRESENTATION
Konfigurering Konfigurering av mottagaren görs med manöverpanelen som finns monterad på mottagaren.
Funktion När ett larm utlöses ringer larmsändaren upp larmmottagaren RSM-02. När förbindelse har etablerats sänder mottagaren startsignal till larmsändaren som startar överföringen av larmkoden. Efter korrekt överförd larmkod lämnar mottagaren kvittens till larmsändaren, som “lägger på” eller skickar nästa larm.

Mottagna larm presenteras normalt på dator och/eller loggprinter*, men om dator saknas sker även presentation på display. Vid presentationen av larm fi nns även uppgifter om datum, tid, nummerpresentation, kodsystem och vilken enhet som tog emot larmet.
Specialfunktioner Det finns en rad olika funktioner inbyggda för att underlätta handhavandet och göra utrustningen säker. Larmmottagaren kan automatiskt ställa klockan med ställbart tidsintervall.

Kontakten med dator kontrolleras regelbundet genom test av utenhet. Olika systemfelskoder rapporterar eventuella felaktigheter eller tappad kommunikation.
Kommunikationsvägar RS232 (dator)
RS232 (loggprinter)*
RS485 (display)
Matningsspänning 12VDC +/- 3V
Strömförbrukning ca 145mA i vila / 200mA max (normal drift) masterkort och bakplan
ca 40mA i vila / 60mA max (normal drift) extra per linjekort
Dimensioner Mottagaren monteras i ett 19" racksystem (finns även som enlinjesmottagare i plåtkapsling)
Tillbehör Serieportskort (loggprinter)
Talkort (hantera larm med taluppkoppling, ett per linje)


Besöksadress: Domnarvsgatan 11 | 163 53 SPÅNGA
Tel: +46(0)8 382955 | Fax: +46(0)8 388445 | e-mail: info@slksys.com
Copyright © 2010 SLK Larmsystem AB