Produktnamn: RSM-02 Enlinje

Artikelnummer 02-4000

En larmmottagare anpassad för den nordiska larmmarknaden

  • RSM-02 är en automatisk larmmottagare för larm överförda på det allmänna telenätet via uppringd ledning
  • RSM-02 är utvecklad för att ge största möjliga säkerhet i larmmottagningen och presenterar larm i display, via serieport till dator och med möjlighet till loggprinterutskrifter
  • Med en RSM-02 går det att kombinera fritt mellan möjliga protokoll. Fyra valfria protokoll kan användas samtidigt, så länge det inte finns tekniska begränsningar hos sändaren för detta
  • De allra flesta på marknaden förekommande protokoll hanteras, inklusive talprotokoll
  • RSM-02 löser på ett säkert och ekonomiskt sätt de flesta larmmottagningssituationer

 

 

Produktvarianter och tillbehör (tryck för att öppna/stänga)
Tillbehör och produktvarianter
     
RSM-02 19" Rackmodell  
RX121 Linjekort  
RSM-02 Displayenhet  
RSM-02 IP-kort
Monteras på ett RX121 Linjekort för mottagning av larm via IP (SOS SIA)
 
RM Reläkort
För aktivering av reläutgångar vid larmmottagning
 
RSM-02 Serieportskort
För användning av extern loggprinter
 
RSM-02 Talkort Typ 2
För taluppkoppling via växel (hotline)
 
Kontaktkabel för signalförlängning till bakplan
Används för IP-kort och Talkort
 
Loggprinterkabel
Passar LX300 Seriell skrivare
 

 

Tekniska data (tryck för att öppna/stänga)
Tekniska specifikationer
Funktionsbeskrivning När ett larm utlöses ringer larmsändaren upp larmmottagaren RSM-02. När förbindelsen har etablerats sänder mottagaren startsigna till larmsändare som startar överföringen av larmkoden. Efterkorrekt överförd larmkod lämnar mottagaren kvittens till larmsändaren, som "lägger på" och återgår itll bevakning eller skickar nästa larm. Mottagna larm presenteras på displayen och skickas även ut till eventuell ansluten dator med programvara, eller loggprinter för kontinuerlig utskrift av larmhändleser. Vid presentationen av larm finns uppgifter om datum, tid, kodsystem och vilken enhet som tog emot larm.
Uppbyggnad RSM-02 finns i utförande som fristående enhet, eller som 19" rackmodell. Motagaren är komplett med LCD-display, RS232-utgång och seriell kabel.

Utbyggnaden av rackmodellen är enkel. Varje inkommande telelinje representeras av ett mottagarkort. Kortet kan lätt "jackas" i och ur mottagaren. RSM-02 kan även ta emot larm från trygghetstelefoner och för denna funktion krävs ett extra talkort som tar hand om talsambandet mellan trygghetstelefonen och RSM-02
Specialfunktioner Det finns en rad olika funktioner inbyggda för att underlätta handhavandet och göra utrustningen säker. Larmmottagaren kan automatiskt ställa klockan med ställbart tidsintervall. Kontakten med dator kontrolleras regelbundet genom test av utenhet. Olika systemfelskoder rapporterar eventuella felaktighetere eller tappad kommunikation
Kodsystem RSM-02 kan ta emot larm för de flesta, på markanden förekommande, kodsystem, samt även larm från trygghetstelefoner. Följande kodsystem kan för närvarande tas emot:

Robofon
Robofon utan paus
SIA
ContactID
Vista
Ademco Slow
Franklin Sescoa 2300
Franklin Sescoa 1400
La100
Antenna/CPC
L400
L400 2-3 Trygg
Futura
P100
Ericsson Nödlarm
Nummerpresentation
Matningsspänning 12VDC +/- 3V
Kommunikationsportar RS232 (PC)
RS232 (loggprinter via serieportskort)
Mått 208 x 154 x 59 [mm] - Standardkapsling ex strömförsörjning
   


Besöksadress: Domnarvsgatan 11 | 163 53 SPÅNGA
Tel: +46(0)8 382955 | Fax: +46(0)8 388445 | e-mail: info@slksys.com
Copyright © 2010 SLK Larmsystem AB