Välkommen till SLK Larmsystem

OBS! Programmering av ROC-enheter sker nu via https://www.myroc.se
Det kommer senare att gå även via www.roc-access.com, men ett tag till ger det certifikatproblem på nya webläsare.
Använd alltså https://myroc.se eller https://www.myroc.se tillsvidare

intro_larmsändning intro_energimätning intro_larmmottagning larm i pc intro driftlarm

larmsändning fjärrstyrning automation larmmottagning larmhantering energimätning driftlarm

Här hittar du produkter för att kunna skicka och ta emot larm eller statusmeddelanden, fjärrstyra utrustning, automatisera processer, hantera larm i PC, m.m.

Vi har produkter för hela kedjan inom larmöverföring (larmsändare, larmmottagare och programvara för att hantera larmhändelser). Här hittar du bland annat välkända märken som Robofon/Googol, RS120 och RBS-06. Detta kompletterar vi med tillbehörsprodukter och egenutvecklade systemdelar och lösningar. ROC, AlarmViewer, Nimbus Alarm Server, SMS-transceiver, m.m, täcker in en stor del av behovet av kommunikationsprodukter inom larmöverföringsområdet.

Det allra mesta utvecklas och tillverkas i Sverige med primär fokus på den nordiska markanden, men med globala möjligheter.

En anledning till att vi tror att vi blir en bra leverantör/samarbetsparnter för dig, är vår mångåriga erfarenhet av att att kunna hantera hela kedjan i en larmöverföring - från larmpunkt till slutmottagare. Det kan vara att övervaka ett objekt, säkerställa drift, automatisera en anläggning/byggnad eller något annat syfte där kommunikation mellan ett objekt och en slutmottagare är nödvändig.

Våra kunder idag är larmcentraler, larm- och elinstallatörer, kraftbolag, kommuner, räddningstjänster, fastighetsbolag och en rad andra företag som vi samarbetar med kring olika typer av kommunikationslösningar.

Produktgrupper

 • larmsändare
 • larmmottagare
 • driftlarmcentraler
 • pc-program för larmhantering
 • hisslarm
 • mätvärdesinsamling/energimätning
 • larmdon och larmtillbehör

Vi tillhandahåller till exempel lösningar för...

 • driftlarm (mäta nivåer, varna, larma och aktivera åtgärd)
 • larminsamling (från larmsändare via larmmottagare till slutmottagare, ex. SMS/MiniCall/e-post/m.m. )
 • larmövervakning (objekt och processer)
 • automation
 • energimätning
 • larm på web
 • vidaresändning av larm från överordnat system (rs232)
 • fjärrstyrningar

Läs mer om vår nya larmsändare ROC (Remote Object Controller)
ROC är en mycket funktionell kommunikationsenhet (Controller) med möjlighet att skicka och ta emot information via tre olika oberoende vägar (IP, GSM/GPRS och Tele). Controllern finns i tre olika nivåer för att svara mot användarens behov - från en enkel larmsändare till en komplex kommunikationscentral.

Några fördelar med produkten:

 • Du kan komma åt den för omprogrammering/uppgradering var du än befinner dig
 • Den har tredubbla oberoende överföringsvägar (tele/GSM/IP)
 • Snabb och säker installation (inga problem med nätverkskonfigurering)
 • Kan snabbt och enkelt byggas ut till ett större system
 • Olika tillbehör ökar funktionaliteten i systemet (in- och utgångskort, GSM-modul, indikeringskort, m.m.)
 • Möjlighet att skräddarsy funktionalitet efter behov

Besöksadress: Domnarvsgatan 11 | 163 53 SPÅNGA
Tel: +46(0)8 382955 | Fax: +46(0)8 388445 | e-mail: info@slksys.com
Copyright © 2010 SLK Larmsystem AB

Copyright © www.slklarmsystem.se Materialet får skrivas ut och användas för personligt bruk. Användning i undervisningssyfte är ej tillåten utan vårt tillstånd - läs mer här: http://www.slklarmsystem.se/copyright/copyright.htm