Översikt - Mätvärdesinsamling

Inom energimätning har du möjlghet att få ett komplett system som är väldigt flexibelt och kompetent, men likaväl är du snabbt igång och både larminsamlingsenhet såväl som ett intuitivt, väldigt användbart, webgränssnitt ingår. Där kan du se värden i realtid, läsa och hämta historiska mätdata, analysera och skapa ett användbart system som varnar, rapporterar och hanterar olika scenarion. Produkten är eZEio och webgränssnittet hittar du på www.ezecontrol.com.

 

Bild
Beskrivning Länk

eZEio

Övervaka energianvändning
Spara data för din energiförbrukning med ett önskat intervall. Du får den sedan presenterad i lättbegripliga, överskådliga grafer. Förstå sambanden och spara pengar.

En lösning oavsett storlek

Från stora industianläggningar till småbutiker, eller även för applikationer i bostäder eller lokaler, eZEio hanterar vad som helst.

Fjärrstyr via e-post eller Internet

Skicka ett e-postmeddelande för att få status eller stänga av eller sätta på någonting. Få ett statusmeddelande vid nivåer eller skicka larm när någonting inte stämmer. Du har även liveaccess via valfri webläsare.

Specialanpassad dashboard (överblick)
Som användare kan du skapa din egen överblick för samtliga enheter som är anslutna till ditt konto. Där kan du bestämma vad och hur du vill ha kontroll över dina anläggningar. Samtidigt.

smstransceiver info

Besöksadress: Domnarvsgatan 11 | 163 53 SPÅNGA
Tel: +46(0)8 382955 | Fax: +46(0)8 388445 | e-mail: info@slksys.com
Copyright © 2010 SLK Larmsystem AB