ROC: Scriptverktyg

ROC (Remote Object Controller) / Script

OBS! För tillfället går det inte att skapa egna script. Funktionen är under omarbetning och vår förhoppning är att ni får tillgång till funktionen igen vid ett senare tillfälle. Tills vidare hänvisas all scriptprogrammering till SLK Larmsystem. Kontakta oss gärna för mer information.
Script går att skapas i maxnivån av ROC. Programmeringsspråket är händelsestyrt med ett väl utbyggt funktionsbibliotek för att göra programmeringen smidig. Script kan ses som ett komplement till konfiugrationen då information kan länkas mellan script och konfiguration. Ett fullständigt API (scriptdokumentation) hittar du här >>

ROC-Script (kodexempel)

Att skriva kod i ROC-script är väldigt rent och smidigt eftersom det är helt händelsebaserat. Du behöver bara koda det som gäller utifrån den händelse du vill anpassa produkten för. Till exempel om det kommer in en seriell sträng från någon extern enhet, om någon trycker på en knapp, om det ringer på telelinjen, om någon skickar in ett SMS eller om en systemhändelse inträffar.

En enkel kodsnutt kan se ut så här:

new totalUpSeconds = 0
@evOneSecondTick()
{
++totalUpSeconds

printf(0,"Nu har scriptet körts i %d sekunder", totalUpSeconds);
}

Varje sekund skapas en händelse via den händelsedrivna funktionen '@evOneSecondTick'. Där kommer variabeln 'totalUpSeconds' räknas upp med ett varje gång och det totala antalet sekunder scriptet körts kommer att skrivas ut på debug-porten (förutsätter ett serieportskort).

Koden kan också länkas till konfigurationen, så till största delen kan en ROC konfigureras upp för att göra en sista specialanpassning via ett eget script.

ROC-script (verktyg)

Alla verktyg för att skapa, kompilera och köra script i en ROC finns tillgängliga direkt på websidan www.roc-access.com, så inga extra verktyg är nödvändiga.

 

Besöksadress: Domnarvsgatan 11 | 163 53 SPÅNGA
Tel: +46(0)8 382955 | Fax: +46(0)8 388445 | e-mail: info@slksys.com
Copyright © 2010 SLK Larmsystem AB