Produktnamn: AlarmViewer XT

Artikelnummer 99-1130

För dig som vill ha koll på dina anläggningar.

AlarmViewer XT är fullversionen av programmet utan några begränsningar. Programmet hanterar alla implementerade protokoll som kan tas in via någon av de olika mottagare som går att ansluta.

  • SMS (via GSM-terminal)
  • RSM-02
  • RBM-600
  • GoogolT1-mottagare
  • IP-larm via ROC IP/SOS-Accessv4 (mini)
  • mail

Du kan logga, hantera och vidaredistribuera larmhändelser (med Nimbus som tillval). Obegränsat antal objekt kan hanteras och upp till 8 olika mottagare kan anslutas samtidigt.

Ytterligare några funktioner;

  • Visar automatiskt bild vid larm
  • AliveTest-funktionalitet visar om någon larmsändare inte fungerar (provlarmsfunktion)
  • Ljudindikation vid larm och/eller larmbild för tydlig indikation
  • Tolkar de allra flesta protokoll som används (även SIA/ContactID)

 

 

 

Produktvarianter och tillbehör (tryck för att öppna/stänga)
Tillbehör och produktvarianter
Produktbild Beskrivning  
alarmviewer AlarmViewer Basic
Program för att ta emot de standardmässiga 8-ställiga formaten (t.ex. Robofon, P100, La100, m.fl)
Används tillsammans med upp till två olika mottagare, exempelvis en RSM-02 tillsammans med en GSM-terminal (mottagning av SMS)

Programmet är begränsat i några avseenden till ett färre antal protokoll och saknar ett antal funktioner som fullversionen (AlarmViewerXT) har. En fullständig överblick över skillnaderna mellan versionerna finns här.
 
alarmviewer AlarmViewer XT (fullversion)
Program för att ta emot alla typer av larmformat som finns stöd för i programmet. Detta kan göras genom att ansluta olika typer av mottagare som kopplas samman till ett gemensamt presentationsgränssnitt. Exempel på mottagartyper är RSM-02, RBM-600, GSM-terminal, Textfil, IP-protokoll, m.m.

XT är fullversionen med stöd för alla funktioner i programmet, men saknar stöd för nätverk (server/klient). Det går heller inte att köra som en tjänst, vilket kräver nätverksversion.

Annars finns en fullständig förteckning över olika funktioner i programmet här.
 
alarmviewer AlarmViewer nätverk
Med AlarmViewer nätverk får du dels tillgång till alla funktioner i programmet (enligt XT-versionen). Du har dessutom möjlighet att arbeta med klienter skilda från servern. Dessa kan ha olika behörighetsnivå för att kunna utföra olika saker i samband med larmhanteringen.

Klienter loggar in mot servern med egna inloggningar med möjlighet att anpassa även gränssnitt för att passa arbetsuppgiften för den anslutna klienten.

Nätverksversionen kan även användas på en standalone-produkt för att kunna köra programmet som en tjänst (service) med ökad säkerhet för att programmet körs även vid utloggningar av användare, eller eventuella oönskade omstarter av din PC.
 
alarmviewer AlarmViewer export
För att underlätta implementeringen av att hantera inkommande larmhändelser från en larmmottagare, kan AlarmViewer export användas för att samla in dessa händelser och sedan skapa t.ex. en textfil som kan användas för enkel import i ett överordnat system.

Detta är generellt en mycket kostnadseffektiv lösning som ett alternativ till egen hantering av olika larmmottagningsprodukter som finns stöd för i AlarmViewer.
 
rsm02 RSM-02
För hantering av larm via telelinje eller IP
Hanterar i princip alla typer av larmprotokoll som finns att skicka via telelinje
 
rbm600 RBM-600
Det finns stöd i AlarmViewer för att hantera alla de typer av larm som kommer in till en RBM-600
 
gsm-terminal GSM-terminal
För hantering av inkommande SMS kan en GSM-terminal anslutas mot en PC och AlarmViewer
 
nimbus Nimbus Alarm Server
Nimbus kan användas tillsammans med AlarmViewer för att även skicka inkomna larmhändelser vidare till nya mottagare. Det finns en lång rad olika typer av slutmottagare, t.ex. SMS, e-post, websidor, MiniCall (numeric eller text), olika typer av mottagare som hanteras via XML, SOSAccess, larmkoder (till larmcentral) via en larmsändare, m.m.

Hur larm skickas vidare definierar du enkelt upp via olika larmprofiler som baseras på villkor som dagtyp (julafton, nyårsafton), veckodag, tid på dygnet, larmprioritet, vilket objekt som larmar, vilken typ av larm som skickats in, m.m. m.m.
 
roc ROC-larmsändare
Det finns stöd för vidaresäning av larm till en rad olika typer av mottagare där en larmsändare kan hantera uppringningarna via tele/GSM och/eller IP.

Den kan t.ex. vara användbar då ett protokoll ska skickas till larmcentral via telelinje, då det inte går att skapa stöd för detta i ett vanligt telemodem direkt i Nimbus.

Den kan dessutom programmeras att göra andra åtgärder lokalt eller fjärrmässigt i samband med vidaresändningen (t.ex. aktivering av en utgång, eller visning av händelser i larmtablå)
 
     
     

 

 

Tekniska data (tryck för att öppna/stänga)
Tekniska specifikationer
Mottagarstöd RSM-02 (vissa protkoll kräver XT)
RBM-600
GSM-terminal för SMS
GoogolT1
Text
IP (SOSAccessv2/4)*
IP (ROC IP)*
Max antal samtidiga mottagare 2/8 (beroende på version)
Max antal objekt 200 (Standard)
Obegränsat (XT)
Funktioner Flexibel anpassning av funktionalitet genom användarparametrar


Besöksadress: Domnarvsgatan 11 | 163 53 SPÅNGA
Tel: +46(0)8 382955 | Fax: +46(0)8 388445 | e-mail: info@slksys.com
Copyright © 2010 SLK Larmsystem AB